Lågenergihus
Klimatskalet spelar stor roll

Husets effektiva uppvärmning skapas främst genom ett klimatskal med lågt u-värde. Ju lägre u-värde ett hus har, desto mindre värmeförluster och bättre isolering har huset. För att uppnå ett lågt u-värde krävs god isolering i väggar, tak, golv och dörrar, samt energisparande fönster.

Detta kan givetvis förbättras även på ett existerande hus. Ett problem kan dock vara att befintliga hus ventilationssystem är byggda för att en viss mängd värme och luft ska kunna passera ut genom klimatskalet. När man tilläggsisolerar ett sådant hus kan fuktskador uppkomma, vilket inte är en särskilt trevlig konsekvens.

Även luft som passerar ut genom ventilationen återanvänds i ett lågenergihus. Då ventilationsluft är relativt varm, kan den återanvändas in i systemet för att bidra till husets uppvärmning.

Hur värms huset upp?
Lågenergihus hämtar värme från elektriska apparater, lampor, kroppsvärme och solljus. I ett vanligt hus är detta värmekällor som vi sällan tar tillvara på. Du vet själv hur det är, när man har gäster och rummet blir alldeles för varmt – då öppnar vi fönstret på vid gavel.

Vanligtvis kombineras husets uppvärmning med solfångare, som installeras på taket av huset. Värmen som alstras från solfångarna används sedan för att värma upp tappvattnet året om.

Det är vanligt med såkallade “vakuumrörssolfångare” för lågenergihus. Dessa fungerar likt en termos: Två rör isoleras med vakuum emellan sig. Det yttre röret är transparent för att kunna släppa igenom solljuset, medan innerröret är mörkt. Innerröret är solfångarens absorbator, det är där energin genereras.

Är det bättre att bo i ett lågenergihus?

Eftersom det är minimalt med drag och en jämn värme inuti lågenergihus, är komforten normalt sett bättre jämfört med traditionella hus. Luftväxling och filtrering av luft fungerar väl, vilken även höjer kvaliteten på luften inuti huset.

På grund av den täta isolering är fuktskador ovanliga bland lågenergihus. Det beror på att fuktig luft helt enkelt inte kan tränga sig in i byggnaden. Eftersom det inte behövs några element, kan man möblera framför fönstren och isoleringen gör att ljud utifrån sällan stör de boende.

Nu finns det ju kostnadsapekter, dels av att bygga ett nytt hus och dels vad det gäller just lågenergihus. Det är ett spännande och miljövänligt koncept, som jag hoppas att se och höra mer om framöver.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Inte belysning men borde belysas

Hur stor miljöpåverkan har bergvärme