Värmepumpar är en väldigt energieffektiv värmekälla

En värmepump kan för många vara en ganska så stor investering. Det beror i och för sig på vilken typ av värmepump man köper då det finns en del alternativ ute på marknaden. Vad som är gemensamt med alla värmepumpar är att de hämtar solenergi som har lagrats i omgivningen omkring oss. Solenergi kan lagras i marken, i luften, i vattnet, eller nere i bergrunden. Värmepumpar är designade för att ta tillvara den här solenergin och det finns därför en typ av värmepump specialiserad att hämta solenergi från ett visst ställe. Följeligen finns det bergvärmepumpar, luftvärmepumpar, vattenvärmepumpar och jordvärmepumpar. Dessa värmepumpar varierar mycket i pris.

En tumregel när det gäller värmepumpar är att ju dyrare den är, desto bättre potential har den att spara energi. En bergvärmepump är till exempel det dyraste alternativet, men den sparar och andra sidan mest energi. Faktum är att en bergvärmepump kan ge tillbaka 4-5 gånger så mycket energi som den i själva verket drivs av. De andra typerna av värmepumpar har inte potential att spara lika mycket energi, men de är och andra sidan billigare. Vilket alternativ som är bäst beror på olika faktorer.

Exempelvis så spelar det roll var i landet man bor, hur stort hushållet är, hur huset ser ut, hur mycket varmvatten som förbrukas, och så vidare. Vissa värmepumpar kan vara mer lämpliga i de södra delarna av landet. Luftvärmepumpar är mest energieffektiva när det inte är väldigt kallt ute. Vattenvärmepumpar och jordvärmepumpar fungerar inte heller optimalt när det är väldigt kallt ute. Vattenvärmepumpar hämtar energi från vatten, såsom sjöar och älvar, och fryser dessa så fungerar inte tekniken. Liknande gäller för jordvärmepumpar. De hämtar energi från marken cirka en meter under markytan. Blir det alldeles för kallt så fryser jorden och då fungerar inte denna teknik heller.

Bergvärme är därför populärt i norra delerna av landet på grund av det faktum att pumpen inte påverkas av kyla. En bergvärmepump hämtar solenergin som finns lagrad långt nere i berggrunden 100-200 meter ner. Där är det ständigt en jämn temperatur.

Beroende på hur effektiv pumpen är desto lönsammare blir den. Det är därför en god idé att välja den pumpen som är mest effektiv för den platsen man bor på.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Inte belysning men borde belysas

Lågenergihus

Hur stor miljöpåverkan har bergvärme